ویدئو کارگاه پروپوزال نویسی

15,000 تومان

توضیحات

این رویداد توسط انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است.

اطلاعات فروشنده