ویدئو کارگاه مدلسازی داده -ستانده:تئوری و محاسبات

30,000 تومان

کارگاه “مدلسازی داده -ستانده:تئوری و محاسبات” در تاریخ 13 آذرماه 1399 توسط انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است.

موجود در انبار