بلیط کارگاه آموزشی نرم‌افزار RefWork

2,000 تومان

برگزاری کارگاه آموزشی نرم‌افزار Refwork توسط ادکا و انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان به همراه اعطا گواهی معتبر که در اولین فرصت پس از برگزاری کارگاه خدمت شرکت‌کنندگان ارسال خواهد شد.