بستر برگذاری وبینار

رایگان

  • رویدادها در بستر بیگ بلو باتن روبرد برگزار میشوند.
  • هر کلاس ظرفیت 100 نفر شرکت کننده را بصورت آنلاین دارد.
  • تمامی رویداد ها در ایسنتاگرام و تلگرام روبرد نیز اطلاع رسانی میگردد.
  • در صورت انتخاب، گواهی حضور در رویداد شما توسط روبرد نام گذاری و ارسال میشود.
  • تمام رویداد های ضبط شده و فایل آن 48 ساعت پس از برگزاری در اختیار برگزار کننده قرار میگیرد.
در صورت انتخاب این گزینه باید فایل خام گواهی را نیز بارگذاری نمایید.
تاریخ و ساعت شروع و پایان رویداد را وارد کنید
Product total
Options total
Grand total

اطلاعات فروشنده